CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.

Priemyselné hadice

Priemyselné hadice

S priemyselnými hadicami sa denne stretávame na každom kroku a ich použitie je takmer neobmedzené. V katalógu preto nájdete len základný prehľad priemyselných hadíc spravidla od výrobcu SEMPERIT. Pokiaľ Váš typ hadice v katalógu nenájdete kontaktujte nás a pomôžeme Vám vhodnú hadicu vybrať.

Správna voľba hadice

Aby bola zaručená optimálna funkcia hadice, mala by byť vybraná podľa špecifických podmienok použitia. Pre výber správnej hadice Vám pomôžu nasledujúce body (zároveň uvádzajte pri dopyte):

Médium (dopravovaná látka)

 • Zloženie (napr. u olejov, plynov a pohonných hmôt)
 • Koncentrácia (u chemikálií)
 • Teplota dopravovanej látky (maximum a minimum)

Tlak

 • Pracovný tlak (maximálne tlakové zaťaženie)
 • Podtlak (maximálny podtlak)

Externé vplyvy

 • Teplota (vonkajšia)
 • Poveternostné podmienky a vplyvy
 • Kontakt s olejom, morskou vodou alebo agresívnymi látkami
 • Silná mechanická abrázia (kĺzanie hadice po abrazívnej podlahe, kameňoch, hranách)

Rozmery hadice

 • Vnútorný priemer (DN)
 • Vonkajší priemer alebo hrúbka steny
 • Polomer ohybu

Priemyselné hadice dodávame pre tieto použitia

 • hadice pre potraviny
 • hadica pre abrazíva – tryskanie, betón, cement, sypké látky
 • hadice pre paru a horúcu vodu
 • hadica pre dopravné prostriedky – oleje, benzíny, palivá
 • hadice pre vodu a vzduch
 • hadice pre chemikálie
 • hadice pre plyny
 • hadice pre odsávanie

Dokumenty k stiahnutiu

Máte otázku?

Kontakty

CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.
Bánovská 1034
913 21 Trenčianska Turná
Slovakia

IČO: 34113541
DIČ: 2020386016
IČ DPH: SK2020386016

Facebook